รู้จัก ส.พลังมิตรภาพ

 

บริษัท ส.พลังมิตรภาพ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 เม.ย. 2554 โดย พล.อ.ปกิต สันตินิยม เป็นประธานบริษัทและร่วมบริหารงานโดย อ.นธนา สายโคกสูง ตำแหน่งกรรมการบริหาร และบริษัทก่อตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจขายตรงหลายชั้น บริษัท ส.พลังมิตรภาพ จำกัด มีนโยบายขยายธุรกิจ ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกให้ทั่วถึง และได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายเป็นต้นแบบ และเป็นแบบอย่าง จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม สรรค์สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ออกไปช่วยเหลือสมาชิกทีมงาน เพื่อขยายการเติบโตร่วมกับบริษัทอย่างมีคุณภาพ สร้างรายได้และความมั่นคงให้กับมวลชนสมาชิกทั้งในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน สืบไป